W Sułkowicach

27 kwietnia posługiwaliśmy na spotkaniu dla kandydatów do bierzmowania w Parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach Łęgu.

Wielka Radość! Bóg Jest taki dobry! Był to czas adoracji i Uwielbienia a także dawania świadectwa o tym jak Bóg działa w naszym życiu.

Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. (1 Tm 1, 17)

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie a także wsparcie finansowe naszego wyjazdu na ŚDM do Lizbony.