Zanim wpiszesz intencję…

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. (Mt 11:28-30)

Pomódl się i zastanów jaką intencję chcesz wpisać. W jakiej intencji chcesz, żeby wspólnota Kościoła modliła się za Ciebie.